OPIS

Dokonujemy pomiaru ilości, struktury oraz wartości nadprodukcji, czyli jedzenia, które jest przygotowywane, ale niezjadane przez gości. Analizujemy również przyczyny występowania nadprodukcji. Wszystko po to, aby w lepszym stopniu dopasować wielkość i strukturę produkcji do tego, ile rzeczywiście zjadają goście (a nie tyle, ile wydaje się kuchni, ze zjadają). Każdy kilogram wyrzuconego jedzenia to niepotrzebnie kupiony surowiec, dodana do tego woda, energia i praca ludzi.