OPIS

Zapylanie przez pszczoły zapewnia reprodukcję wielu gatunków roślin, w szczególności tych przeznaczonych pod uprawy, stanowiących podstawę wyżywienia ludności na całym świecie.

"Intelligent Hives" to zintegrowany system czujników, który może być zainstalowany w każdym ulu oraz autorska aplikacja przetwarzająca dane w celu ochrony pszczół. System zwiększa efektywność wytwarzania produktów pszczelarskich i zmniejsza straty pszczelarzy oraz ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów.

GALERIA